09:00–09:35
Co ciekawego było prezentowane na tegorocznym zjeździe EASD o COVID-19 u osób z cukrzycą?
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek
więcej szczegółów
09:35–09:40
Dyskusja
09:40–10:15
Co ciekawego było prezentowane na tegorocznym zjeździe EASD o właściwym i niewłaściwym żywieniu?
prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak
więcej szczegółów
10:15–10:20
Dyskusja
10:20–10:25 Przerwa
10:25–11:00
Co ciekawego było prezentowane na tegorocznym zjeździe EASD o ciągłym i nieciągłym monitorowaniu glikemii?
dr n. med. Bogumił Wolnik
więcej szczegółów
11:00–11:05
Dyskusja
11:05–11:40
Co ciekawego było prezentowane na tegorocznym zjeździe EASD o powikłaniach ocznych i nerkowych?
prof. dr hab. n. med. Janusz Gumprecht
więcej szczegółów
11:40–11:45
Dyskusja
 
11:45–12:10
Dalej, niżej, mocniej — czyli nieustająca ewolucja zasad stosowania inhibitorów SGLT-2 na przykładzie kanagliflozyny
prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak
więcej szczegółów
Copyrights © 2021 Via Medica